ЖП Макети и Релсови ПлановеНачало Какво значи "Мащаб"

Термините “мащаб” и “съотношение” (още “мащабен коефициент”) в жп-моделизма дават информация за големината на моделните релси и подвижен състав съотнесени към размерите на истинските релси и реалните влакове. Когато говорим за модели, всеки мащаб си има име и съотношение напр. HO (1/87). Това означава, че релсите и влаковете в мащаб HO са точно 87 пъти по-малки от истинските.

Понякога в англоезичните сайтове и книги, “мащаб” често се бърка с “междурелсие” както и обратно. Както беше пояснено по-горе “мащабът” показва съотношението между размерите на модела и неговият истински прототип, докато “междурелсието” е разстоянието между вътрешните ръбове на двете релси.

Вижте още

Rail transport modelling scales в Wikipedia (на английски)

◄ Назад |  ▲ Горе

Авторски права © 2013-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.